Published by:

One of the cornerstones of democracy is unrestricted access to information. The pluralism of TV channels is one of its indispensible and essential elements.
[“Jednym z najważniejszych elementów demokracji jest swobodny dostęp do informacji. Pluralizm kanałów telewizyjnych jest jego niezbędnym i podstawowym elementem.”]

“It all came from there”, Lech Wałęsa, said, pointing to a TV when a reporter asked him why communism fell.

(For egta, ACT, EBU)